21 février 2016

BejaiaNews

Toute l'actualité de Béjaia et de ses environs

Matoub Lounes : Ay adrar n At Yiraten, textes de musique kabyle

2 min read

PAROLES : AY ADRAR N AT YIRATEN / MATOUB LOUNES AJOUTÉES

Imi icaḍ si fad yeqqur
Mi nezdeɣ ger isennanen
Mmi-s n tsedda meḥqur
Mi t-εezlen igerfiwen
Deg unebdu i meggren leεṛur
Di ccetwa I sserwaten

Ay adrar n At Yiraten
Si Micli εeddi akin
Akfadu ṛṛe ḥba meqqren
D lmaṛsa n lmuǧahidin
Akal wi i t-id-iḥeṛṛan
Cceḥna anwa tt-yebwin

Lebḥeṛ ma iḥudd-ed tilas
Iṭij ad yenfu dayen
I lfuci ma ifuk rṣaṣ
Am uεekkaz ger ifassen
Ẓẓay mačči d afessas
Awal s wayes i ɣ-ssumnen

Inijjel ireglen abrid
Semmḥen deq-s wid t-ifersen
Tamurt a tt-itett ṣdid
Aḍar yugad asawen
Yennulfa-d waqel eg-wejdid
Lejhel d leεqel i t-yifen

Ay ul ifuden lgirra
Ṣber ar d-yas lawan
Ma d wid i yḥekmen tura
Walan ay d-bwin wussan
Tamaziɣt teḥwaǧ lehna
Tejreḥ uqbel a ṛṛuman

Ay adrar n At Yiraten
Si Micli εeddi akin
Akfadu ṛṛe ḥba meqqren
D lmaṛsa n lmuǧahidin
Akal wi i t-id-iḥeṛṛan
Cceḥna anwa tt-yebwin

Deg izilan d ideflawen
N-leḥḥu abrid iḍul
Aka wi I t-id-iḥeṛṛan
Buren iɣeblan ɣef ul
Nebwi irden nejmeε-iten
Anda akken ittqeggil weɣyul

Source : Music Berbère

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.